Thorkild
Havmøller


OM BILLEDERNE

Det er netop her, i grafikkens intime rum, at Thorkild Havmøllers kunst har sin styrke. Det er, som at blive betroet en hemmelighed, - at blive ført ind i en poetisk tyst verden, hvor man blive vidne til hans egen afklarings- og erkendelsesproces, der udfordres af de hændelser, der sker omkring ham.

                       Larmende farver - voldsomme kontraster er her forvist. For i stedet at lade en melankolsk skønhed indfinde sig, og et skrøbeligt univers opstå.


Jes Fomsgaard

Jeg der er uddannet ved Det Fynske Kunstakademi og har gennem de seneste ca. 15 år arbejdet med den grafiske teknik, der hedder xerolithografi.  En forholdsvis ny grafisk teknik, der er god til at kombinere fotografiske med maleriske elementer.


Et tilbagevendende billedtema er mødet mellem det at skabe og det at rumme. Hånden er skiftevis følsom og modtagende og skiftevis kraftfuld og givende.

Gennem hånden kan vi sanse mødet med vores omverden og omforme denne sansning, så den kan videregives til andre med det vi ønsker at tillægge den. Mine motiver kredser om dette møde hvor tanker og ideer skifter plan og bliver synlige på papiret.


” Jeg vil gerne på en poetisk måde udtrykke mødet mellem følsomhed og styrke. Fortalt med hænderne som omdrejningspunkt ”


Udtrykket er blidt og poetisk med en underlæggende tone af betydning i mange lag, der kræver tid og eftertanke fra beskueren.


link

På tomandshånd

Signe Ryge og Thorkild Havmøller på tomandshånd på TV2-fyn

Artikel af Malene Birkelund

Artikel fra Fyens Stifstidene okt. 2013

In my hand

Udstilling på Fyns Grafiske Værksted 2013